Home

tel: (02) 8717 0999 e: admin@oakdenehouse.org.au

Tỷ lệ cược thực sự của chiến thắng là gì?
Làm thế nào để biết bạn có một vấn đề uống?
Chương trình những sự lựa chọn cho cuộc sống - How can it help you?

Chương trình những sự lựa chọn cho cuộc sống

Lựa chọn của cuộc sống là một 6 Chương trình tuần dành cho nam giới và phụ nữ. The purpose of these group meetings is to dispel the myths and aid the education and understanding of the illness of addiction as well as aiding in life education.

Phiên họp được tổ chức vào mỗi thứ Ba và thứ Tư tại 12 buổi trưa và buổi tối thứ Sáu từ 6:00. Giải khát và một bữa tối nhẹ được cung cấp.

Oakdene House cũng cung cấp một đối một tư vấn có sẵn miễn phí theo lịch hẹn.

Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.